EXCEL DE FİNANSAL MODELLEME - IIEXCEL DE FİNANSAL MODELLEME - II


Başlıca konular: Tahmini Bilanço ve Gelir Tablosunun Oluşturulması, Nakit Akım Bütçeleri, Free Cash Flow Hesaplanması, İskonto Oranının Belirlenmesi, Şirket ve Proje Değerleme, Senaryolar, Duyarlılık Analizleri, IRR, NPV, CAPEX, WACC gibi konulardan oluşmaktadır. Her ay açık sınıf eğitimlerimizle birlikte kişiye ve kurumlara özel programlarımızda bulunmaktadır.

Amaç


Finansal Modelleme-2 eğitimi finansal tabloların modellemesi ve finansal tabloları ele alan bir eğitimdir.  Katılımcılar bu eğitimin sonunda finansal projeksiyonları oluşturarak, nakit akım bütçesini, free cash flow hesaplamasını, şirket ve proje değerlemesini yapabilecek konuma geleceklerdir.

Bu eğitim kişiye ve kurumlara özel olarakta verilmektedir.

İletişim ve Bilgi

serdkaya@gmail.com
(0541) 873 90 91

 
Bu Eğitimin Size Sağlayacağı Faydalar
• Corporate Finance : WACC, IRR, NPV, EBIT, EBITDA, Cash Sweep, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), CAPM, DCF, Beta, İskonto Oranı, Terminal Value gibi temel konuları  yorumlanması ile birlikte ögreneceksiniz.
 
• Finansal Tablolar Arasındaki İlişkiler ve Yorumlanması : Gelir Tablosunun oluşturulması, Bilanço, Nakit Akım Bütçelerinin (Cash Flow) oluşturulmasını, Free Cash Flow’un hesaplanmasını ve aralarındaki ilişkileri hem excel üzerinde örneklerle hemde analiz ve yorumlamaları ile birlikte göreceksiniz.
 
• Tahmini Finansal Tabloların Oluşturulması : Gelecek yıllara ilişkin mali tabloların projeksiyonları nasıl yapılır, bütçelerin nasıl oluşturulduğuna konuları anlatılacaktır.
 
• Finansal Değerleme : Gerek şirket değerleme , gerekse proje değerlemenin nasıl yapıldığını Excel üzerinde  uygulama fırsatınız olacak.
 
• Duyarlılık Analizleri ve Senaryolar : Kritik sonuçlarınız için “What if analysis” çalışmalarına yer vererek, bir çok senaryo ve duyarlılık analizini zaman harcamadan üretebileceksiniz.
 
Kimler Katılmalı
 
Finansal modelleme konusunda fikre sahip olmayanlar,  orta ve orta düzeyin altında bilgiye sahip olanlara bu eğitim alması tavsiye edilir. Proje değerleme, yatırım projelerinde fizibilite hazırlayanlar, şirket birleşmeleri alanında çalışanlar, bütçeleme, nakit akışı hazırlayanlar eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
 
- Excel 2007 ingilizce versiyonu kullanılacaktır. Türkçe Excel kullanıcılarına ise fonksiyonların Türkçesi belirtilecek fakat uygulamalar ingilizce Excel üzerinden yapılacaktır.
- Katılımcıların orta düzeye yakın excel bilgisine sahip olması gerekmektedir: Formül nasıl girilir, kopyalama nasıl yapılır gibi...
- Şirketlere ve kişilere özel olarak verilecek eğitimde içerik ihtiyaç analizine göre belirlenecektir.
 
KONULAR
 
Finansal Tablolar
- Gelir Tablosu ve Bilanço’nun Yorumlanması
- Cash Flow Nasıl Hesaplanır ve Nakit Akım Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
- Excel’de Nakit Akım Bütçesi’nin Oluşturulması 
- Free Cash Flow Hesaplanması
- Finansal Tabloların Analizi
- Sıkca Yapılan Hatalar
 
IRR, NPV Hesaplamaları 
- IRR Nasıl Hesaplanır?
- IRR Yorumlanması ve Karar Mekanizması
- Excel’de IRR Nasıl Hesaplanır?
- Net Bugünkü Deger(NPV) Hesaplanması
- Excel’de NPV Nasıl Hesaplanır? 
- Sermayenin Maliyeti – CAPM
- İskonto Oranı Nedir 
- İskonto Oranı Nasıl Hesaplanır ve Yorumlanır?
- EBIT, EBITDA Hesaplamaları
 
 
Proforma Finansal Tabloların Oluşturulması (Projeksiyonlar)
- Finansal Varsayımların Belirlenmesi
- Proforma Finansal Tabloların Oluşturulması
- Projelerin Modellenmesi
- Proje Değerlemesi
- OPEX – Faliyet Giderlerinin Projeksiyonu
- Yatırım Bütçeleri ve CAPEX
 
DCF Yöntemi ile Proje ve Şirket Değerleme
- Terminal Value Kavramı ve  Hesaplanması
- WACC Nasıl Hesaplanır?
- DCF Yöntemi
- Duyarlılık (Sensitivity) Analizleri
- Senaryoların oluşturulması
- Simülatör Değerleme Modellerinin Oluşturulması
 
Seçmeli Konular
Finansal Modelleme Eğitimini Kişiye Özel ve Şirketlere Özel olarak verildiğinde konular katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir. Aşağıdaki konular programa eklenebilecek diğer konuları içermektedir.
 
- Paranın Bugünkü Değeri Kavramları: PV, FV, Rate, Period Hesaplanması
- Faiz Hesaplamaları
- Başlangıç Seviyesinde Gelir Tablosu – Bilanço Oluşturulması
- Günlük Muhasebe İşlemleri ve Finansal Tablolar
- Finansal Tablolar Arasında İlişki
- Rasyoların Hesaplanması
- Finansal Analiz Teknikleri
- Excel’de Regresyon Yöntemi ile Tahmin Modelleri Oluşturma

İletişim

Tel : (0541) 873 90 91

Eğitmen

Serdar Kaya

Serdar Kaya

EĞİTMEN

ew York Akademi
Eğitmen - Danışman

Johns Hopkins Üniversitesinden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Sn. Kaya ve uzun yıllar New Yorkta Wall Streetde finans üzerine çalışmıştır. Merkezi New Yorkta bulunan Finans Networkunde kurucusu ve başkanıdır. Türkiye Bankalar Birliğinde ders vermekte olan Sn. Kaya bir çok şirkette danışmanlık yapmaktadır..

Eğitim Takvimi

Yukarı Git